سه شنبه ، 06 تير 1396  |  English
کمينه   
 
 

توريسم زمستاني
از جمله تحولاتي كه در دهه هاي اخير در صنعت توريسم به وجود آمده، تنوع فصلي آن است. توريسم زمستاني یكي از اشكال فصلي جهانگردي است كه در گذشته طبقات ممتاز اجتماعي مي توانستند از آن استفاده كنند، ولي امروز به علت رونق جهانگردي وجود تسهيلات ارزان قيمت و بومي شدن جريان هاي توريستي، مورد توجه ديگر اقشار مردمي نيز واقع شده است. كشورهايي كه داراي موقعيت هاي مناسب كوهستاني و دامنه هاي برفگير هستند شرايط ايده آل براي توريسم زمستاني به وجود مي آوردند. آنچه كه به توريسم زمستاني رونق مي بخشد، شرايط و عوامل مناسبي است كه به طور نسبي با يكديگر در رابطه هستند. مهمترين اين عوامل عبارتند از: درجه حرارت مناسب در فصل زمستان، ميزان آفتابي بودن روزها، سرعت باد، پوشش برف، ناهمواريها و پوشش گياهي.
در توريسم زمستاني، ارتفاع برف و مدت زماني كه بر روي زمين باقي است، نقش مهمي دارد. ارتفاع مطلوب برف40 تا 60 سانتي متر در يك دوره طولاني است. از نقطه نظر پوشش گياهي نيز، جنگلهاي سرو و كاج مهمترين شرايط مناسب در تفريحات زمستاني را فراهم مي نمايند. علاوه بر اين، زيبايي جنگلهاي سرو و كاج با پوشش برفي خود، زيبايي خاصي براي توريستها دارد.
مناطق و اماكني كه براي توريسم زمستاني مورد توجه قرار مي گيرند مي بايست شرايطي را دارا باشند كه موجبات رضايت خاطر توريستها را فراهم سازند. آنچه كه در اين رابطه حايز اهميت است تعداد روزها با حد متوسط درجه حرارت 5 تا 15 درجه، ميزان ساعات آفتابي در روزهاي زمستان، مدت پوشش برف و ارتفاع آن، زيبايي پوشش گياهي و چشم اندازهاي طبيعي فصل زمستان مي باشند. در كنار اينگونه مي توان از وجود امكانات و تأسيسات توريست زمستاني هم نام برد.
كشورهاي منطقه آلپ با موقعيت كوهستاني خود شرايط ايده آل اين نوع توريسم را دارا هستند و در بين آنها كشور اتريش و سوئيس به علت در اختيار داشتن بخشهاي متناوبي از كوهستانهاي آلپ و وجود امكانات خدماتي، رفاهي و توريستي امروزه از مهمترين مراكز توريسم زمستاني هستند.  بيشتر تجربه هاي توريستي كه در آلپ بدست آمده است در همه نواحي مشابه به عنوان الگو در توسعه صنعت توريسم پذيرفته شده است. عواملي نظير دگرگوني تقاضا، كوتاه شدن مدت اقامت، شرايط فصلي و همكاري صنعت توريسم با صنايع بومي همواره تجربه هاي پرارزشي را جهت مطالعه توريسم زمستاني فراهم ساخته است. ورزش هاي زمستاني از خصيصه هاي صنعت توريسم زمستاني در آلپ است؛ به ويژه كه در سوئيس، فرانسه و اتريش عوامل تعيين كننده اي به شمار مي آيند. امروزه فعاليت هاي توريستي در آلپ فقط منحصر به فصل زمستان نيست، بلكه سراسر سال را مي پوشاند. بخشي از اين امر ناشي از ورود تكنولوژي، تنوع سليقه ها و خواسته ها و بخشي ديگر ناشي از موقعيت جغرافيايي مناطق كوهستاني آلپ است كه بين مراكز اصلي حركت هاي توريستي قرار گرفته و شرايط لازم را براي توريسم زمستاني و تابستاني فراهم نموده.
 در مناطق آلپ، راه هاي دسترسي زميني اهميت زيادي دارند و برخوردهاي فرهنگي در همه سكونتگاه هاي انساني صورت مي گيرد. توقفگاه هاي جديد با امكانات موجود در آنها نيز از اهميت بيشتري برخوردارند و جهانگردان زيادي را به سوي خود جلب مي كنند. صنعت توريسم منطقه آلپ گرچه در بعضي نقاط، محيط زيست روستاهاي پايكوهي را دگرگون ساخته است ليكن تأثيرات كمتري در شيوه زندگي محلي بر جاي نهاده است.

در حال حاضر در ايران فقط 16 پيست اسكي وجود دارد كه از ميان آنها 3 مجموعه داراي امكانات اقامتي، 5 مجموعه فقط داراي رستوران و بقيه از حداقل امكانات محروم هستند، از اين بين، پيست‌هاي آبعلي، شمشك و ديزين در استان تهران قابليت پذيرايي از گردشگران خارجي را دارد.